Добредојдовте!

Ние сме тим, составен од  компетентни и академски образувани наставници, лингвисти, социјални работници, педагози и воспитувачи.

Нашето мото е „успешна интеграција во Германија“. Во таа насока организираме родителски средби на јазиците на малцинствата во градинките и училиштата, нудиме консултации за повекејазичните семејства во регионот и курсеви за германски за родители и деца. Нашите групи се мали, со максимум 10 ученици. Методите на учење се базираат на најновите достигања во модерната лингвистика. Учењето на германскиот јазик во нашите групи е ориентирано на секојдневните потреби на мигрантите во новата средина.

Нашата цел е да ја потпомогнеме интеграцијата на фамилиите од негерманско говорно подрачје во регионот.  Преку поттикнување на германскиот јазик, овозможуваме успех во школувањето на децата во германските образовни институции, поедноставно интегрирање на пазарот на труд на нивните родители и воедно полесно вклопување во општествениот живот во регионот.

За образовните институции во Германија нудиме упатствија за работа со повекејазичните семејства.

Нашите проекти се:

  • Работилници за германски како немајчин јазик за деца
  • „Мама учи германски“ во градинките и основните училишта
  • Родителски средби на повеке странски јазици
  • Консултации за образовниот систем на Германија
  • Консултации за наставници и воспитувачи германци од областа на лингвистиката и односот кон повекејазичноста

Kontaktieren Sie uns

email: info@viasd.de

tel: 06151 627 47 39

tel: 06151 460 10 53

Facebook Instagram

Spenden

IBAN: DE48508501500008019630
BIC: HELADEF1DAS
Sparkasse Darmstadt
Donate with PayPal

Impressum
Datenschutzerklaerung

Besuchen Sie uns

Karlstr.10, 64283 Darmstadt
jeden Tag von 13:45 - 16:30